Servitutter-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

pakke

Beskrivelse: standarden omfatter servitutter i form av råderettsbegrensninger og andre begrensninger på fast eiendom, og baserer seg på registreringer som er gjort i forbindelse med økonomisk kartverk

Viser treff 1 - 3 av 3

Servituttgrense objekttype

grenselinje for servitutt -- Definition -- easement boundary line


ServituttgrenseFiktiv objekttype

fiktiv grenselinje som brukes hvis en ønsker å danne flate av servitutten, og en ikke kjenner alle grenselinjene -- Definition -- fictitious boundary line which is used if one wants to create a surface for the easement, and not all the boundary lines are known


Servitutt objekttype

servitutten representert som flate og punkt -- Definition -- the easement represented as a surface and as a point