Kodelister og Datatyper

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Kodelister og datatyper til Havnedata.

Viser treff 1 - 3 av 3

ELkoblingEgenskaper datatype

Egenskaper for å beskrive de ulike typene strømtilkoblinger som kan gjøres på kaien.


Periode datatype

Angir periode havnegjerde er satt opp i tilfeller hvor det er kun er satt opp i visse tidsrom eller deler av året.


ISPSHavneanlegg datatype

Havneanlegg som er godkjent av Kystverket til å betjene internasjonal skipstrafikk, og som er underlagt maritim sikring eller havnesikring i henhold til ISPS-regelverket (International Ship and Port Facility Security code), som er internasjonale reguleringer for sikring av skip og fasiliteter i havn.