Periode PERIODE

datatype

Geovekst Gyldig

Angir periode havnegjerde er satt opp i tilfeller hvor det er kun er satt opp i visse tidsrom eller deler av året.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
mndFra Måned fra. Måned (kodeliste) 1..1
mndTil Måned til. Måned (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
MND_FRA Måned 3 1..1
MND_TIL Måned 1..1
Name Type English Description
mndFra Måned validFrom Specifies month valid from.
mndTil Måned validTo Specifies month valid to.

Vis Periode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Måned 1 ..1
Måned 1 ..1