Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_DDE6ED00_96DF_4af7_B974_407A4BBF8DAA;Hoveddiagram for kodelister og datatyper;;diagram;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\HavnedataHavnedata EAID_4A8F0634_F5AD_491f_87F5_74104639CB49;ELkoblingEgenskaper;Egenskaper for å beskrive de ulike typene strømtilkoblinger som kan gjøres på kaien.;datatype;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_A2C3AEB9_EC85_4fb9_88C3_E28185CCFFB1;Periode;Angir periode havnegjerde er satt opp i tilfeller hvor det er kun er satt opp i visse tidsrom eller deler av året.;datatype;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_EFE47F6A_5B4B_4775_8903_EB482C2BFF0A;ISPSHavneanlegg;Havneanlegg som er godkjent av Kystverket til å betjene internasjonal skipstrafikk, og som er underlagt maritim sikring eller havnesikring i henhold til ISPS-regelverket (International Ship and Port Facility Security code), som er internasjonale reguleringer for sikring av skip og fasiliteter i havn.;datatype;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_0134786D_E162_40c9_A9E3_00836E0B5181;Avsperringstype;Type avsperring for HavnegjerdeInngang.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_02768E0A_50FB_4c16_8AC1_6145C5A23F7F;Fenderorientering;Angir orientering til fender.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_2087D64F_3BC9_439e_A192_0969F580128F;Måned;Kodeliste over årets måneder.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_3DC4070D_6678_4dc6_B8BC_8C3DADEC1B5F;Eierskap;Angir type eierskap.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_46EB3194_0093_4e18_93FB_B8DDE395C30E;Bruksklassetype;"Kodelisten angir bruksklasse på kai. Bruksklassetype er kodeliste for egenskap bruksklasse på objekttype Lastbegrensningsområde. Bruksklassen forkortes Bk og etterfølges av et tall. Den angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene. Som beskrevet i ""Forskrift om bruk av kjøretøy"" og Statens vegvesen sin håndbok R412.";kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_529D47FC_811A_4923_A6F8_26C93FE14E50;Tilgangstype;Angir tilgang til havneobjekt.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_52E96FE3_5280_4f36_A4C1_8E20E237BE49;Spenning;Kodeliste for å angi den eletriske spenningen. Måleenhet i volt.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_623EDD10_CBE9_42d6_B3BA_763080AC798C;Status;Angir status til havneobjekt.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_64458940_4329_4841_B4D7_53D78A4C53AE;Beholdertype;Angir type avfallsbeholder.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_6FBC7107_51C6_41c2_9B3C_344B56D39411;Kaifronttype;Ulike typer kaifronter. Beskriver kaifronten sin konstruksjon mot sjøen.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_6FED5296_0719_4ad5_A347_5F1DB191742D;ELanleggstype;Type EL-anlegg/strømanlegg.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_842B3E3F_3CBA_4154_A29D_5EC9943EE081;Krantype;Angir hvilken type kran.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_911B7CA2_2C21_4682_9BF7_343BA1FF6CCE;Kaitype;Angivelse av ulik bruk av kai.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_93C95236_59E9_4548_975E_3355C88166A7;Beredskapstype;Angir type beredskap eller beredskapsutstyr.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_9462379B_14A8_453a_9428_1910511C4DBF;VAuttakstype;Type vanntilkobling som kan gjøres.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_955F623C_1B2C_4c32_BD27_3C449BAFE153;Avfallstype;Angir type avfall.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_962F619C_9C2C_4aad_82EF_C74E84D82A38;Åpningstype;Beskriver åpningsmekanisme av port, bom eller annen avsperringstype for HavnegjerdeInngang.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_98DA59CC_6C69_48e1_B703_87A2EE92F58C;Fendertype;Angivelse av ulike fendertyper.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_C484961C_11E5_4504_B9FF_1178831C0627;Drivstofftype;Angir hvilke typer drivstoff som kan fylles.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_C4C3CD21_55DB_481b_84EB_4402ABC8C03E;Fortøyningstype;Type fortøyningsinnretning.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_C70EC3A5_6C1E_47cd_B009_E3CF68AB5BE9;Avløpstype;Angir hvilken type væske som kan tømmes.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_DA020CDE_DFFF_4eb5_AF49_1836CA226FBC;Kaidekketype;Angivelse av ulike typer dekke på kai.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_E93AE94C_27D9_45a6_B9F7_CED3B1283CB5;Høydereferanse;Angivelse av hvor på objektet koordinatregistreringen er utført.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_EA78BF6E_99A9_41ce_981A_AAA1525D8064;Sensortype;Type sensor.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_EF2A26B6_ABA3_4267_BA70_BFD1598867CE;Sikringstype;Angir sikring til havneobjekt.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_EF3326FC_E25D_487b_ADF5_68E5D09B28CD;Energikilde;Kodeliste for å spesifisere energikilden til et objekt, f.eks. kran.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_FAC60A97_70BA_45a2_8B6A_D5DF59BF25A2;Frekvens;Angir frekvensen for EL-koblingen, som er hvor mange ganger en elektrisk spenning veksler i løpet av ett sekund. Måles i Hz.;kodeliste;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAID_4A8F0634_F5AD_491f_87F5_74104639CB49;effekt;Watt. Arbeid pr. sekund. ;egenskap;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper\ELkoblingEgenskaper EAID_4A8F0634_F5AD_491f_87F5_74104639CB49;faser;Betegnelse på de enkelte polene eller lederne i et vekselstrømsystem. ;egenskap;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper\ELkoblingEgenskaper EAID_4A8F0634_F5AD_491f_87F5_74104639CB49;frekvens;Hvor mange ganger en elektrisk spenning veksler i løpet av ett sekund. Måles i Hz. ;egenskap;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper\ELkoblingEgenskaper EAID_4A8F0634_F5AD_491f_87F5_74104639CB49;kontaktId;Id-nummer eller annen beskrivelse som spesifiserer hvilken type kontakt. ;egenskap;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper\ELkoblingEgenskaper EAID_4A8F0634_F5AD_491f_87F5_74104639CB49;sikringstørrelse;Strømstyrke, oppgis i ampere, SI-enheten for elektrisk strøm. Strømstyrke er lik ladning som passerer et tverrsnitt av en leder pr. sekund. ;egenskap;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper\ELkoblingEgenskaper EAID_4A8F0634_F5AD_491f_87F5_74104639CB49;spenning;Volt. Elektrisk spenning. ;egenskap;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper\ELkoblingEgenskaper EAID_A2C3AEB9_EC85_4fb9_88C3_E28185CCFFB1;mndFra;Måned fra.;egenskap;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper\Periode EAID_A2C3AEB9_EC85_4fb9_88C3_E28185CCFFB1;mndTil;Måned til.;egenskap;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper\Periode EAID_EFE47F6A_5B4B_4775_8903_EB482C2BFF0A;kontaktinformasjonPFSO;Kontaktinformasjon til PFSP eller assisterende PFSO på det aktuelle ISPS-området.;egenskap;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper\ISPSHavneanlegg EAID_EFE47F6A_5B4B_4775_8903_EB482C2BFF0A;portFacilityNrIMO;Lokasjonskode for ISPS-området. Består av UNLOCODE, samt en 4-siffret tallkode. ;egenskap;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper\ISPSHavneanlegg EAID_EFE47F6A_5B4B_4775_8903_EB482C2BFF0A;sikkerhetsbarriere;Attributt for å spesifisere om et havnesikkerhetsområde ikke har inngjerding eller annen form for sikkerhetsbarriere. ;egenskap;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper\ISPSHavneanlegg EAID_EFE47F6A_5B4B_4775_8903_EB482C2BFF0A;sikringstype;Beskriver sikring/tilgang til havnesikkerhetsområdet.;egenskap;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper\ISPSHavneanlegg EAID_EFE47F6A_5B4B_4775_8903_EB482C2BFF0A;statusGodkjenning;Felt for å angi status på ISPS godkjenning. ;egenskap;1.0;Gyldig;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper\ISPSHavneanlegg