ISPSHavneanlegg ISPSHAVNEANLEGG

datatype

Geovekst Gyldig

Havneanlegg som er godkjent av Kystverket til å betjene internasjonal skipstrafikk, og som er underlagt maritim sikring eller havnesikring i henhold til ISPS-regelverket (International Ship and Port Facility Security code), som er internasjonale reguleringer for sikring av skip og fasiliteter i havn.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kontaktinformasjonPFSO Kontaktinformasjon til PFSP eller assisterende PFSO på det aktuelle ISPS-området. CharacterString 0..1
portFacilityNrIMO Lokasjonskode for ISPS-området. Består av UNLOCODE, samt en 4-siffret tallkode. CharacterString 0..1
sikkerhetsbarriere Attributt for å spesifisere om et havnesikkerhetsområde ikke har inngjerding eller annen form for sikkerhetsbarriere. Boolean 0..1
sikringstype Beskriver sikring/tilgang til havnesikkerhetsområdet. Sikringstype (kodeliste) 0..1
statusGodkjenning Felt for å angi status på ISPS godkjenning. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
PFSO CharacterString 100 0..1
IMO_PORTFACILITYNR CharacterString 15 0..1
SIKKERHETSBARRIERE Boolean 0..1
SIKRINGSTYPE Sikringstype 20 0..1
STATUSGODKJENNING CharacterString 20 0..1
Name Type English Description
kontaktinformasjonPFSO CharacterString Contact information for the Port Facility Security Officer. contactInformationPFSO
portFacilityNrIMO CharacterString IMOPortFacilityNr Location code for the ISPS Port Facility. Consist of UNLOCODE, as well as a 4-digit number code.
sikkerhetsbarriere Boolean securityBarrier Properties to specify if the area is fenced or have other form of security barrier.
sikringstype Sikringstype typeOfSecurity Specifies type of security.
statusGodkjenning CharacterString statusApproval Status of the ISPS Approval.

Vis ISPSHavneanlegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Boolean 0 ..1
Sikringstype 0 ..1
CharacterString 0 ..1