Ledning 4.6 TeleSignal

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) under arbeid 1.0

pakke

Beskrivelse: Noe modifisert fra standarddokumentet SOSI Ledning 4.5: TeleSignalNettverk Det har i arbeidet med Tele-delen av SOSI Ledning kommet fram at det ikke er vanlig å snakke om ledningsnettverket for Tele, siden dette er naturlig svært stort og sammenhengende. Signalanlegg Et signalanlegg kan være et kjøretøysignalanlegg som sørger for effektiv og farefri trafikk i et vegkryss. Jernbaneverket har også signalanlegg for å fortelle lokførere hvordan de skal føre toget, eller for sikring av fotgjengere og bilister ved en planovergang. Merk at tele- og signalanleggtype angis velges fra kodelista Ledningsnettverkstype (som en av egenskapene til objekttypen Ledningsnettverk i kjernemodellen).

Viser treff 1 - 13 av 13

TeleSignal kodelister pakke

TeleSignal Kodelister gir en oversikt over kodelister i TeleSignal.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal\TeleSignal kodelister

Utkast

1.0
Tele_Koplingspunkt objekttype

punkt der det "skjer noe" med ledningene,Tele_Kveil objekttype

opprullet del av ledning, for videre legging (til abonnent) Merk: Kveilen kan gjerne være nedgravd i bakken


Signal_Punkt objekttype

punkt for en eller flere signalhoder


Tele_Skjøt objekttype

skjøt på ledningen, kan også inneholde en foregreining, jfr kodelista SkjøttypeSignal_Signalhode objekttype

Utstyr, som regel med en eller flere lamper, for å vise signalinformasjon til trafikkanter Fra standarddokumentet SOSI Ledning 4.5: Signal_Signalhode er en type TeleSignalKopling, og er utstyrt med utstyr for å gi signal (ofte lyssignal). Signalhodene ”ligger i” et signalpunkt.


Signal_Koplingspunkt objekttype

generelt koplingspunkt Merknad: Type punkt spesifisert gjennom attributten type.Skredvarslingsgjerde objekttype

Sensor som er satt opp for å registrere skred. Knytta sammen med signalanlegg for å varsle brukere