Tele_Tilknytningspunkt

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

Vis Tele_Tilknytningspunkt i NVDB Datakatalog