Skredvarslingsgjerde

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

Sensor som er satt opp for å registrere skred. Knytta sammen med signalanlegg for å varsle brukere

Vis Skredvarslingsgjerde i NVDB Datakatalog