Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_3F5E51CB_28D8_4944_8542_665849C318FD;TeleSignal kodelister;TeleSignal Kodelister gir en oversikt over kodelister i TeleSignal.;pakke;1.0;Utkast;TeleSignal kodelister;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal\TeleSignal kodelister EAID_97797E8D_358F_40b3_AB84_A140521583F8;Tele/signal-nettverk;;diagram;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6SOSI Ledning 4.6 EAID_8979D61E_2EEB_4ab0_BF91_18057F7B8B36;Pakkeavhengighet;;diagram;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6SOSI Ledning 4.6 EAID_2CFBE491_3B96_430b_84D3_E754D61806B3;Tele_Koplingspunkt;"punkt der det ""skjer noe"" med ledningene,";objekttype;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal EAID_773BA2E2_CFEC_42b0_B6E8_3CC86CFB266E;Tele_Tilknytningspunkt;;objekttype;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal EAID_86DF19A9_4D3C_476f_9070_8E6F7B3FD297;Tele_Kveil;opprullet del av ledning, for videre legging (til abonnent) Merk: Kveilen kan gjerne være nedgravd i bakken;objekttype;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal EAID_97F0FEC7_AC07_4c08_954A_34C4FF8174B7;Signal_Punkt;punkt for en eller flere signalhoder;objekttype;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal EAID_9E81C319_80D3_4fbc_AF3D_74670D804314;Tele_Skjøt;skjøt på ledningen, kan også inneholde en foregreining, jfr kodelista Skjøttype;objekttype;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal EAID_A3228E3C_55BC_4938_91C5_5303D877144F;TeleSignalLedning;;objekttype;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal EAID_AD33ADFC_6A17_4947_94F9_A3C88428E46A;Signal_Signalhode;Utstyr, som regel med en eller flere lamper, for å vise signalinformasjon til trafikkanter Fra standarddokumentet SOSI Ledning 4.5: Signal_Signalhode er en type TeleSignalKopling, og er utstyrt med utstyr for å gi signal (ofte lyssignal). Signalhodene ”ligger i” et signalpunkt.;objekttype;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal EAID_BDCF9EDA_2CB3_434e_AC88_41A36687B270;Signal_Koplingspunkt;generelt koplingspunkt Merknad: Type punkt spesifisert gjennom attributten type.;objekttype;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal EAID_CB5C3CA7_8D11_4ca6_9013_BBB4D7935D3F;TeleSignalKopling;;objekttype;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal EAID_DA9C8B8D_0F41_4647_8761_CEA0185F69DF;Skredvarslingsgjerde;Sensor som er satt opp for å registrere skred. Knytta sammen med signalanlegg for å varsle brukere;objekttype;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal EAID_2CFBE491_3B96_430b_84D3_E754D61806B3;type;;egenskap;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal\Tele_Koplingspunkt EAID_86DF19A9_4D3C_476f_9070_8E6F7B3FD297;lengde;lengde på kveilen, målt i meter;egenskap;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal\Tele_Kveil EAID_86DF19A9_4D3C_476f_9070_8E6F7B3FD297;material;;egenskap;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal\Tele_Kveil EAID_97F0FEC7_AC07_4c08_954A_34C4FF8174B7;plassering;hvordan punktet er plassert/montert;egenskap;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal\Signal_Punkt EAID_9E81C319_80D3_4fbc_AF3D_74670D804314;type;;egenskap;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal\Tele_Skjøt EAID_9E81C319_80D3_4fbc_AF3D_74670D804314;materiale;;egenskap;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal\Tele_Skjøt EAID_A3228E3C_55BC_4938_91C5_5303D877144F;ledningsbruk;;egenskap;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal\TeleSignalLedning EAID_A3228E3C_55BC_4938_91C5_5303D877144F;ledningsmateriale;Hvilken type kommunikasjon ledningen brukes til;egenskap;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal\TeleSignalLedning EAID_A3228E3C_55BC_4938_91C5_5303D877144F;antallLedere;Hvis metall: antall par Hvis fiber: antall fiber;egenskap;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal\TeleSignalLedning EAID_AD33ADFC_6A17_4947_94F9_A3C88428E46A;signalhodetype;definerer type signalhode;egenskap;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal\Signal_Signalhode EAID_AD33ADFC_6A17_4947_94F9_A3C88428E46A;antallLamper;definerer antall lamper i et lyssignal;egenskap;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal\Signal_Signalhode EAID_BDCF9EDA_2CB3_434e_AC88_41A36687B270;type;;egenskap;1.0;Utkast;Ledning 4.6 TeleSignal;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6\Ledning 4.6 TeleSignal\Signal_Koplingspunkt