Gravplass

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig 20180601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen omfatter produksjon av gravplasskart med plotting av gravfelt, graver etc. SOSI gravplass produktspesifikasjon spesifiserer hvordan gravplasskart skal lages ut fra kravene i gravferdsforskriften. I tillegg er også noen ikke-obligatoriske objekter som anbefales inkludert.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Gravplass/20180601

Viser treff 1 - 4 av 4

Lagre som:

Bruksform enumeration

angivelse av hvorvidt og hvordan graven er i bruk, og om den er festet


Gravtype enumeration

kistegrav eller urnegrav


GravfeltFastmerkeType enumeration

materialet på det aktuelle fastmerket


Gravdybde enumeration

enkel eller dobbelt dybde