Bruksform

enumeration

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

angivelse av hvorvidt og hvordan graven er i bruk, og om den er festet

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
frigrav grav hvor gravfred råder (og hvor det ikke betales festeavgift)
festetBrukt grav hvor det betales festeavgift. Merknad: en festet grav kan være belagt med fredningstid
ubrukt grav som ikke er i bruk
festetUbrukt reservert grav
ikkeIBruk grav som ikke skal brukes
Verdi Navn Beskrivelse
frigrav grav hvor gravfred råder (og hvor det ikke betales festeavgift)
festetBrukt grav hvor det betales festeavgift. Merknad: en festet grav kan være belagt med fredningstid
ubrukt grav som ikke er i bruk
festetUbrukt reservert grav
ikkeIBruk grav som ikke skal brukes
Name Type English Description
frigrav
festetBrukt
ubrukt
festetUbrukt
ikkeIBruk

Vis Bruksform i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1