Villreinområder

Miljødirektoratet Gyldig 20141201

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Formålet med spesifikasjonen er å spesifisere innhold og kvalitetskrav til etablering og distribusjon av digitale data for villreinområder slik at etablering skjer på grunnlag av samme krav og retningslinjer og kan lagres og distribueres i nasjonal database på harmonisert form. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/Produktspesifikasjon/Villrein/1.0

Viser treff 1 - 4 av 4

VillreinGrense objekttype

avgrensning av en artslokalitet


FellesegenskaperVillrein objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og benyttes for objekttypen BmArt


FellesegenskaperVillreinGrense objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og benyttes for objekttypen BmArt


Villrein objekttype

Forekomster/observasjoner av villrein. Alt innhold hentes fra Artsdatabankens infrastruktur, basert på arten og nærmere definerte tekniske kvalitetskriterier (geografisk presisjon mv.). Merknad: Siden denne objekttypen gjelder kun 1 art, vil datatypen BmTakson kun inneholde konstanter. Den er likevel tatt med som datatype for at datasettet skal være i samsvar med andre datasett som handler om andre/flere arter.