Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_2AB6073C_ACD6_40fc_BF6F_61DA6E1ED7EC;Datatyper og kodelister;;diagram;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_0264431C_6214_4953_A968_14DDA4A803C8;Hovedskjema;;diagram;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_6056A7B5_2B45_4e65_A361_833C6DA162E2;Supplement til SOSI Del 2;;diagram;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_E5F0C631_E67B_4348_9C02_50A49FED114E;Generelle datatyper og kodelister;;diagram;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_8BF4B2CB_3F72_402d_B49D_20D9559C5321;Realiseringer - datatyper og kodelister;;diagram;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_191A267F_0138_466c_8D92_65E5A2A090F4;Kvalitet;;diagram;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_787BA6A3_58BF_41dc_8884_F3346BE9416B;Realiseringer - objekttyper;;diagram;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_0DC0D163_ADAF_468a_910E_5CDEC302E1A0;VillreinGrense;avgrensning av en artslokalitet;objekttype;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_62999B73_2576_4c5d_B934_324041297897;FellesegenskaperVillrein;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og benyttes for objekttypen BmArt;objekttype;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_790F008A_26E7_4acf_AB1E_D428EC395C4C;FellesegenskaperVillreinGrense;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og benyttes for objekttypen BmArt;objekttype;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;Villrein;Forekomster/observasjoner av villrein. Alt innhold hentes fra Artsdatabankens infrastruktur, basert på arten og nærmere definerte tekniske kvalitetskriterier (geografisk presisjon mv.). Merknad: Siden denne objekttypen gjelder kun 1 art, vil datatypen BmTakson kun inneholde konstanter. Den er likevel tatt med som datatype for at datasettet skal være i samsvar med andre datasett som handler om andre/flere arter.;objekttype;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_7DA1A579_E6F6_4c0a_9ABE_4622719388FD;Link;referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm;datatype;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_86199626_5A42_494e_AAE3_7778C749B921;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_EF7F1101_8A9A_4ca5_9F78_FB18F63215E9;Geodataeier;rettighetshaver til datasettet/tjenesten;datatype;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;BmTakson;navn og tilknyttede statusopplysninger for arter;datatype;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_FC701325_D9E7_480f_809B_7A17AA40EC57;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_1105CA8C_62A6_410f_8C3C_9A11BBB0D3EC;BmForvaltningskategori_Rein;kategorisering i ulike grader av forvaltningsinteresse. inndelingen følger av utvalgskriteriene, slik at hvert utvalgskriterium medfører en bestemt forvaltningskategori.;kodeliste;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_16EA15AF_1002_47a7_83B1_A1C179A2BC85;Fylkesnummer;offisiell nummerering av fylker i henhold til SSBs offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer;kodeliste;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_555B9DD4_60D7_4bda_BE11_1D94084AD830;Synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;kodeliste;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_5F2464EF_6C66_407d_B9D2_85DF1FE5E34E;TaksonVitNavn_Rein;"kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste ""WS_Artsnavnebase"" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx";kodeliste;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_69816653_A82F_4607_B133_DB3402AE7527;BmFunntype;angir hvilket grunnlag oppføringen bygger på, jf basisOfRecord i Darwin Core;kodeliste;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_BCEFBA44_8DCF_4057_8914_6AA1D639FBB4;BmFunksjonsperiode;angir årstiden som registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår;kodeliste;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_C337A469_E85A_4079_A0DC_96164918D789;TaksonNorskNavn_Rein;"kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste ""WS_Artsnavnebase"" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx";kodeliste;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_CAE1657A_96DC_42df_84BB_59CA4FDA0DD9;BmUtvalgskriterium;kriterier for utvalg av arter med forvaltningsstatus;kodeliste;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_DA0EDFC3_8AC0_467e_96BE_C03939809147;TaksonID_Rein;"kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste ""WS_Artsnavnebase"" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx";kodeliste;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_E6FB99CB_3129_4911_BADD_0CAB6BFEEA3B;BmGruppe;angir typen organisme i henhold til en forvaltningsmessig fornuftig inndeling;kodeliste;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_F1613587_53CB_4614_837A_D108F01C87EA;BmAktivitet;angir type aktivitet som er knyttet til observasjonen/forekomsten. Er bare aktuelt for arter som er mobile og kan ha flere ulike aktiviteter, f.eks. fugl.;kodeliste;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_F6E614DF_6D7B_4f2d_9337_06D8B19B5A86;Kommunenummer_40;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;kodeliste;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_FA1AF7F8_FA47_4b4e_83E5_650C34415152;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon;kodeliste;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder EAID_0DC0D163_ADAF_468a_910E_5CDEC302E1A0;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\VillreinGrense EAID_62999B73_2576_4c5d_B934_324041297897;faktaark;faktaark er en egen tjeneste (url til faktaark) som gir alle egenskapsdata pr objekt og et kartutsnitt med observasjonen eller området markert. ;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\FellesegenskaperVillrein EAID_62999B73_2576_4c5d_B934_324041297897;funndato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\FellesegenskaperVillrein EAID_62999B73_2576_4c5d_B934_324041297897;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\FellesegenskaperVillrein EAID_62999B73_2576_4c5d_B934_324041297897;institusjon;angir hvilken institusjon/organisasjon som eier og har det faglige ansvaret for observasjonen og kvalitetsparametere som er lagt inn;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\FellesegenskaperVillrein EAID_62999B73_2576_4c5d_B934_324041297897;fylke;fylkesnr i hht offesiell kodeliste;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\FellesegenskaperVillrein EAID_62999B73_2576_4c5d_B934_324041297897;kommune;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste For denne produktspesifikasjonen: alle kommuner som berøres av et område må tas med. Ellers blir ingen kommuner med. ;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\FellesegenskaperVillrein EAID_62999B73_2576_4c5d_B934_324041297897;samling;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde. Angir i dette datasettet hvilken samling objektet kommer fra. Begrepet kan både vise til en vitenskapelig samling og til en database, for eksempel Artsobservasjoner. Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\FellesegenskaperVillrein EAID_790F008A_26E7_4acf_AB1E_D428EC395C4C;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\FellesegenskaperVillreinGrense EAID_790F008A_26E7_4acf_AB1E_D428EC395C4C;kvalitet;;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\FellesegenskaperVillreinGrense EAID_86199626_5A42_494e_AAE3_7778C749B921;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. ;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\Identifikasjon EAID_86199626_5A42_494e_AAE3_7778C749B921;navnerom;navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode Eksempel: NO for Norge. jfr ISO 3166. For villreinområder brukes navnerom: NO.MILJODIREKTORATET.NATURBASE;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\Identifikasjon EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;område;objektets utstrekning - artsdata område, for eksempel;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\Villrein EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;funnetAr;angir hvilket år funnet er gjort;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\Villrein EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;geografiskPresisjon;Angis i hele meter og kan representere forskjellige forståelser av geografisk presisjon, avhengig av hvordan originaldata er etablert. Generelt for flater vil gjelde at presisjon er et uttrykk for observatørens oppfatning av hvor nøyaktig objektet er geografisk avgrenset eller omsluttet på kart i forholdt til de faktiske forhold i terrenget. Dette vil også gjelde punktdata i en rekke tilfeller. For punktdata er presisjonen avstanden (radius) mellom midtpunktkoordinatene for det observerte objektet og yttergrensa for det arealet (sirkelflaten) som punktet representerer.;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\Villrein EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;finner;"navn på den som har gjort observasjonen. Merknad: I originaldata fra Artsdatabanken kalt ""Kilde"".";egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\Villrein EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;bmAktivitet;angir type aktivitet som er knyttet til observasjonen/forekomsten. Er bare aktuelt for arter som er mobile og kan ha flere ulike aktiviteter, f.eks. fugl.;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\Villrein EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;bmFunntype;angir hvilket grunnlag oppføringen bygger på, jf basisOfRecord i Darwin Core;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\Villrein EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;funnsted;navn på stedet hvor funnet er gjort, eventuelt et områdenavn;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\Villrein EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;bmTakson;angir hvilket takson som finnes i området, jf dynamisk kodeliste fra Artsdatabanken;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\Villrein EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;funksjonsperiode;årstid;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\Villrein EAID_E8DFE76C_D4B9_444e_B539_3C64ACBB255F;artsdatabankID;"Artsdatabankens ident for denne forekomsten. Merknad: Dette datasettet er satt sammen og publisert av Miljødirektoratet, på grunnlag av observasjoner i Artsdatabanken. Egenskapen ""artsdatabankID"" gjør det mulig å finne originalobservasjonen.";egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\Villrein EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;bmGruppe;angir typen organisme i henhold til en forvaltningsmessig fornuftig inndeling, koding iht kodeliste BmGruppe;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\BmTakson EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;bmForvaltningskategori;kategorisering i ulike grader av forvaltningsinteresse. inndelingen følger av utvalgskriteriene, slik at hvert utvalgskriterium medfører en bestemt forvaltningskategori.;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\BmTakson EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;bmUtvalgskriterium;kriterier for utvalg av arter med forvaltningsstatus, kodet etter kodeliste BmUtvalgskriterium;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\BmTakson EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;taksonID;taksonID for arten. Kodene forvaltes ikke som endel av modellen, men av Artsdatabanken (ekstern kodeliste). Se Artsdatabanken sin navneservice;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\BmTakson EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;taksonNorskNavn;navn på art - Artsdatabanken sin navneservice;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\BmTakson EAID_F653E389_8CFA_48c9_8504_D99AB658C126;taksonVitNavn;vitenskaplig navn på art - Artsdatabanken sin navneservice;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\BmTakson EAID_FC701325_D9E7_480f_809B_7A17AA40EC57;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\Posisjonskvalitet EAID_FC701325_D9E7_480f_809B_7A17AA40EC57;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\Posisjonskvalitet EAID_FC701325_D9E7_480f_809B_7A17AA40EC57;synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;egenskap;20141201;Gyldig;Villreinområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Villreinområder\Posisjonskvalitet