Stormflo

Kartverket Erstattet 20180601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet er modellert av Kartverket og viser stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år, korrigert for landheving.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Stormflo/20180601

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_077B3275_B0A6_475c_A5E9_06A87BFFADEA

Viser treff 1 - 2 av 2

Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


SikkerhetsklasseFlom kodeliste

Sikkerhetsklasse for flom i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17). For byggverk i flomutsatt område skal det fastsettes sikkerhetsklasse for flom etter kodeverdiene. Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet ikke overskrides