SikkerhetsklasseFlom SIKKERHETSKLASSEFLOM

kodeliste

Kartverket Gyldig

Sikkerhetsklasse for flom i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17). For byggverk i flomutsatt område skal det fastsettes sikkerhetsklasse for flom etter kodeverdiene. Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet ikke overskrides
Navn Beskrivelse Kodeverdi
sikkerhetsklasseF1 største nominelle årlige sannsynlighet 1/20 Konsekvens: liten F1
sikkerhetsklasseF2 største nominelle årlige sannsynlighet 1/200 Konsekvens: middels F2
sikkerhetsklasseF3 største nominelle årlige sannsynlighet 1/1000 Konsekvens: stor F3
Verdi Navn Beskrivelse
sikkerhetsklasseF1 største nominelle årlige sannsynlighet 1/20 Konsekvens: liten
sikkerhetsklasseF2 største nominelle årlige sannsynlighet 1/200 Konsekvens: middels
sikkerhetsklasseF3 største nominelle årlige sannsynlighet 1/1000 Konsekvens: stor
Name Description Code value
sikkerhetsklasseF1
sikkerhetsklasseF2
sikkerhetsklasseF3

Vis SikkerhetsklasseFlom i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1