Målemetode MeasuringMethod MÅLEMETODE

kodeliste

Kartverket Gyldig

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon
method on which registration of position is based
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Beregnet Beregnet, uspesifisert hvordan 69
Verdi Navn Beskrivelse
Beregnet Beregnet, uspesifisert hvordan
Name Type Description Code value
Calculated <undefined> Calculated

Vis Målemetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1