Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_70211FC8_A10A_462c_999D_7484F7C8A314;Objekttyper utgangsår Nå;;diagram;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_38B74507_1550_41ea_A927_34A261684EE9;Realisering av kodelister;;diagram;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_A8E6A6C5_D396_4fa2_83C2_9EF4FFA1F374;Realisering av datatyper;;diagram;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_074A6EB2_7DAD_45ee_AB06_1DC1380E6814;Pakkerealisering;;diagram;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_F877DECB_5096_4c44_8A07_A303B0E80695;Objekttyper utgangsår 2090;;diagram;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_726179A0_3495_407c_A984_10E31D886F08;Realisering SOSI-objekt;;diagram;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_5113C107_350F_4bee_9E14_43CD4F4F2ECD;Hoveddiagram Stormflo20180601;;diagram;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_4D5D78B1_900A_4d57_862C_9131B3208760;Objekttyper utgangsår 2050;;diagram;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_0108C6D9_3D9C_47ba_AD4B_673A6E3327AE;StormfloNå_Intervall20År;havnivå;objekttype;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_17CC51FA_74AD_4f16_8878_1636718AD378;GenerelleEgenskaperFlom;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_2D3E75ED_F76A_41cf_9BF8_8F21C528D400;Middelhøyvann2090;havnivå;objekttype;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_3F5FB20A_9191_4f49_896E_A5807A1FF8B0;Middelhøyvann2050;havnivå;objekttype;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_423D5996_10B1_42c6_A7A5_005C8537A362;Stormflo2050_Intervall1000År;havnivå;objekttype;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_6644CBE1_11B9_42f4_B455_5B4BA2061360;MiddelhøyvannNå;havnivå;objekttype;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_69D7089D_FC26_4023_B10C_84CB188887D1;Stormflo2050_Intervall200År;havnivå;objekttype;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_7271C9DA_7C34_40d3_B6EE_30405204329D;StormfloNå_Intervall1000År;havnivå;objekttype;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_9A59D3A5_7759_4543_AEEF_C297B14F9A4E;Stormflo2090_Intervall20År;havnivå;objekttype;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_9C73B19D_2215_4946_A6F0_ADD0C0C2AD42;StormfloNå_Intervall200År;havnivå;objekttype;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_A49E267A_3C91_47b6_AB12_C8F2CBF01D6A;Stormflo2090_Intervall200År;havnivå;objekttype;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_ACDC18E6_3C33_40a0_A970_79BEFBDBE888;Stormflo2050_Intervall20År;havnivå;objekttype;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_C78E254F_93AB_40d3_84C7_C9399D9AAB80;GenerelleEgenskaperFlomgrense;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_D2F6F696_59F9_4ff9_8929_0007BC5CF907;Stormflo2090_Intervall1000År;havnivå;objekttype;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_E666A8F1_B67E_4d06_84D7_061C4A7C228A;Flomgrense;havnivågrense;objekttype;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_3E14C883_30A1_41d3_B538_0B6E5D8C9D79;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_4447CB83_332C_4d36_88B4_BACF573724C4;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_41A5A812_9E0F_4679_B7B7_EE7B09C07B89;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_D31F9D15_BED1_4fc1_A667_261367ED771D;SikkerhetsklasseFlom;Sikkerhetsklasse for flom i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17). For byggverk i flomutsatt område skal det fastsettes sikkerhetsklasse for flom etter kodeverdiene. Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet ikke overskrides;kodeliste;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo EAID_0108C6D9_3D9C_47ba_AD4B_673A6E3327AE;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\StormfloNå_Intervall20År EAID_0108C6D9_3D9C_47ba_AD4B_673A6E3327AE;sikkerhetsklasseFlom;sikkerhetsklasse for flom i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17).;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\StormfloNå_Intervall20År EAID_0108C6D9_3D9C_47ba_AD4B_673A6E3327AE;områdeID;unik ID for hvert flomareal som viser havnivået.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\StormfloNå_Intervall20År EAID_0108C6D9_3D9C_47ba_AD4B_673A6E3327AE;utgangsÅrHavstigning;angir hvilket år som er grunnlag for havnivåstigning. Verdien 2090 vil f.eks. si at havnivået vises slik det vil være i år 2090 med hensyn til havnivåstigningen.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\StormfloNå_Intervall20År EAID_0108C6D9_3D9C_47ba_AD4B_673A6E3327AE;kombinertInfo;kombinasjon av utgangsÅrHavstigning, flomintervall, tilleggHavnivå og tilenavnHøydemodell, for å finne polygoner med samme datagrunnlag.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\StormfloNå_Intervall20År EAID_17CC51FA_74AD_4f16_8878_1636718AD378;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\GenerelleEgenskaperFlom EAID_17CC51FA_74AD_4f16_8878_1636718AD378;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\GenerelleEgenskaperFlom EAID_17CC51FA_74AD_4f16_8878_1636718AD378;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\GenerelleEgenskaperFlom EAID_17CC51FA_74AD_4f16_8878_1636718AD378;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\GenerelleEgenskaperFlom EAID_2D3E75ED_F76A_41cf_9BF8_8F21C528D400;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Middelhøyvann2090 EAID_2D3E75ED_F76A_41cf_9BF8_8F21C528D400;områdeID;unik ID for hvert flomareal som viser havnivået.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Middelhøyvann2090 EAID_2D3E75ED_F76A_41cf_9BF8_8F21C528D400;utgangsÅrHavstigning;angir hvilket år som er grunnlag for havnivåstigning. Verdien 2090 vil f.eks. si at havnivået vises slik det vil være i år 2090 med hensyn til havnivåstigningen.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Middelhøyvann2090 EAID_2D3E75ED_F76A_41cf_9BF8_8F21C528D400;kombinertInfo;kombinasjon av utgangsÅrHavstigning, flomintervall, tilleggHavnivå og tilenavnHøydemodell, for å finne polygoner med samme datagrunnlag.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Middelhøyvann2090 EAID_3E14C883_30A1_41d3_B538_0B6E5D8C9D79;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Posisjonskvalitet EAID_3F5FB20A_9191_4f49_896E_A5807A1FF8B0;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Middelhøyvann2050 EAID_3F5FB20A_9191_4f49_896E_A5807A1FF8B0;områdeID;unik ID for hvert flomareal som viser havnivået.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Middelhøyvann2050 EAID_3F5FB20A_9191_4f49_896E_A5807A1FF8B0;utgangsÅrHavstigning;angir hvilket år som er grunnlag for havnivåstigning. Verdien 2090 vil f.eks. si at havnivået vises slik det vil være i år 2090 med hensyn til havnivåstigningen.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Middelhøyvann2050 EAID_3F5FB20A_9191_4f49_896E_A5807A1FF8B0;kombinertInfo;kombinasjon av utgangsÅrHavstigning, flomintervall, tilleggHavnivå og tilenavnHøydemodell, for å finne polygoner med samme datagrunnlag.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Middelhøyvann2050 EAID_423D5996_10B1_42c6_A7A5_005C8537A362;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2050_Intervall1000År EAID_423D5996_10B1_42c6_A7A5_005C8537A362;sikkerhetsklasseFlom;sikkerhetsklasse for flom i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17).;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2050_Intervall1000År EAID_423D5996_10B1_42c6_A7A5_005C8537A362;områdeID;unik ID for hvert flomareal som viser havnivået.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2050_Intervall1000År EAID_423D5996_10B1_42c6_A7A5_005C8537A362;utgangsÅrHavstigning;angir hvilket år som er grunnlag for havnivåstigning. Verdien 2090 vil f.eks. si at havnivået vises slik det vil være i år 2090 med hensyn til havnivåstigningen.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2050_Intervall1000År EAID_423D5996_10B1_42c6_A7A5_005C8537A362;kombinertInfo;kombinasjon av utgangsÅrHavstigning, flomintervall, tilleggHavnivå og tilenavnHøydemodell, for å finne polygoner med samme datagrunnlag.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2050_Intervall1000År EAID_4447CB83_332C_4d36_88B4_BACF573724C4;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Identifikasjon EAID_4447CB83_332C_4d36_88B4_BACF573724C4;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Identifikasjon EAID_4447CB83_332C_4d36_88B4_BACF573724C4;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Identifikasjon EAID_6644CBE1_11B9_42f4_B455_5B4BA2061360;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\MiddelhøyvannNå EAID_6644CBE1_11B9_42f4_B455_5B4BA2061360;områdeID;unik ID for hvert flomareal som viser havnivået.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\MiddelhøyvannNå EAID_6644CBE1_11B9_42f4_B455_5B4BA2061360;utgangsÅrHavstigning;angir hvilket år som er grunnlag for havnivåstigning. Verdien 2090 vil f.eks. si at havnivået vises slik det vil være i år 2090 med hensyn til havnivåstigningen.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\MiddelhøyvannNå EAID_6644CBE1_11B9_42f4_B455_5B4BA2061360;kombinertInfo;kombinasjon av utgangsÅrHavstigning, flomintervall, tilleggHavnivå og tilenavnHøydemodell, for å finne polygoner med samme datagrunnlag.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\MiddelhøyvannNå EAID_69D7089D_FC26_4023_B10C_84CB188887D1;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2050_Intervall200År EAID_69D7089D_FC26_4023_B10C_84CB188887D1;sikkerhetsklasseFlom;sikkerhetsklasse for flom i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17).;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2050_Intervall200År EAID_69D7089D_FC26_4023_B10C_84CB188887D1;områdeID;unik ID for hvert flomareal som viser havnivået.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2050_Intervall200År EAID_69D7089D_FC26_4023_B10C_84CB188887D1;utgangsÅrHavstigning;angir hvilket år som er grunnlag for havnivåstigning. Verdien 2090 vil f.eks. si at havnivået vises slik det vil være i år 2090 med hensyn til havnivåstigningen.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2050_Intervall200År EAID_69D7089D_FC26_4023_B10C_84CB188887D1;kombinertInfo;kombinasjon av utgangsÅrHavstigning, flomintervall, tilleggHavnivå og tilenavnHøydemodell, for å finne polygoner med samme datagrunnlag.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2050_Intervall200År EAID_7271C9DA_7C34_40d3_B6EE_30405204329D;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\StormfloNå_Intervall1000År EAID_7271C9DA_7C34_40d3_B6EE_30405204329D;sikkerhetsklasseFlom;sikkerhetsklasse for flom i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17).;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\StormfloNå_Intervall1000År EAID_7271C9DA_7C34_40d3_B6EE_30405204329D;områdeID;unik ID for hvert flomareal som viser havnivået.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\StormfloNå_Intervall1000År EAID_7271C9DA_7C34_40d3_B6EE_30405204329D;utgangsÅrHavstigning;angir hvilket år som er grunnlag for havnivåstigning. Verdien 2090 vil f.eks. si at havnivået vises slik det vil være i år 2090 med hensyn til havnivåstigningen.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\StormfloNå_Intervall1000År EAID_7271C9DA_7C34_40d3_B6EE_30405204329D;kombinertInfo;kombinasjon av utgangsÅrHavstigning, flomintervall, tilleggHavnivå og tilenavnHøydemodell, for å finne polygoner med samme datagrunnlag.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\StormfloNå_Intervall1000År EAID_9A59D3A5_7759_4543_AEEF_C297B14F9A4E;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2090_Intervall20År EAID_9A59D3A5_7759_4543_AEEF_C297B14F9A4E;sikkerhetsklasseFlom;sikkerhetsklasse for flom i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17).;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2090_Intervall20År EAID_9A59D3A5_7759_4543_AEEF_C297B14F9A4E;områdeID;unik ID for hvert flomareal som viser havnivået.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2090_Intervall20År EAID_9A59D3A5_7759_4543_AEEF_C297B14F9A4E;utgangsÅrHavstigning;angir hvilket år som er grunnlag for havnivåstigning. Verdien 2090 vil f.eks. si at havnivået vises slik det vil være i år 2090 med hensyn til havnivåstigningen.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2090_Intervall20År EAID_9A59D3A5_7759_4543_AEEF_C297B14F9A4E;kombinertInfo;kombinasjon av utgangsÅrHavstigning, flomintervall, tilleggHavnivå og tilenavnHøydemodell, for å finne polygoner med samme datagrunnlag.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2090_Intervall20År EAID_9C73B19D_2215_4946_A6F0_ADD0C0C2AD42;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\StormfloNå_Intervall200År EAID_9C73B19D_2215_4946_A6F0_ADD0C0C2AD42;sikkerhetsklasseFlom;sikkerhetsklasse for flom i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17).;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\StormfloNå_Intervall200År EAID_9C73B19D_2215_4946_A6F0_ADD0C0C2AD42;områdeID;unik ID for hvert flomareal som viser havnivået.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\StormfloNå_Intervall200År EAID_9C73B19D_2215_4946_A6F0_ADD0C0C2AD42;utgangsÅrHavstigning;angir hvilket år som er grunnlag for havnivåstigning. Verdien 2090 vil f.eks. si at havnivået vises slik det vil være i år 2090 med hensyn til havnivåstigningen.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\StormfloNå_Intervall200År EAID_9C73B19D_2215_4946_A6F0_ADD0C0C2AD42;kombinertInfo;kombinasjon av utgangsÅrHavstigning, flomintervall, tilleggHavnivå og tilenavnHøydemodell, for å finne polygoner med samme datagrunnlag.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\StormfloNå_Intervall200År EAID_A49E267A_3C91_47b6_AB12_C8F2CBF01D6A;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2090_Intervall200År EAID_A49E267A_3C91_47b6_AB12_C8F2CBF01D6A;sikkerhetsklasseFlom;sikkerhetsklasse for flom i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17).;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2090_Intervall200År EAID_A49E267A_3C91_47b6_AB12_C8F2CBF01D6A;områdeID;unik ID for hvert flomareal som viser havnivået.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2090_Intervall200År EAID_A49E267A_3C91_47b6_AB12_C8F2CBF01D6A;utgangsÅrHavstigning;angir hvilket år som er grunnlag for havnivåstigning. Verdien 2090 vil f.eks. si at havnivået vises slik det vil være i år 2090 med hensyn til havnivåstigningen.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2090_Intervall200År EAID_A49E267A_3C91_47b6_AB12_C8F2CBF01D6A;kombinertInfo;kombinasjon av utgangsÅrHavstigning, flomintervall, tilleggHavnivå og tilenavnHøydemodell, for å finne polygoner med samme datagrunnlag.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2090_Intervall200År EAID_ACDC18E6_3C33_40a0_A970_79BEFBDBE888;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2050_Intervall20År EAID_ACDC18E6_3C33_40a0_A970_79BEFBDBE888;sikkerhetsklasseFlom;sikkerhetsklasse for flom i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17).;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2050_Intervall20År EAID_ACDC18E6_3C33_40a0_A970_79BEFBDBE888;områdeID;unik ID for hvert flomareal som viser havnivået.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2050_Intervall20År EAID_ACDC18E6_3C33_40a0_A970_79BEFBDBE888;utgangsÅrHavstigning;angir hvilket år som er grunnlag for havnivåstigning. Verdien 2090 vil f.eks. si at havnivået vises slik det vil være i år 2090 med hensyn til havnivåstigningen.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2050_Intervall20År EAID_ACDC18E6_3C33_40a0_A970_79BEFBDBE888;kombinertInfo;kombinasjon av utgangsÅrHavstigning, flomintervall, tilleggHavnivå og tilenavnHøydemodell, for å finne polygoner med samme datagrunnlag.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2050_Intervall20År EAID_C78E254F_93AB_40d3_84C7_C9399D9AAB80;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\GenerelleEgenskaperFlomgrense EAID_D2F6F696_59F9_4ff9_8929_0007BC5CF907;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2090_Intervall1000År EAID_D2F6F696_59F9_4ff9_8929_0007BC5CF907;sikkerhetsklasseFlom;sikkerhetsklasse for flom i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17).;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2090_Intervall1000År EAID_D2F6F696_59F9_4ff9_8929_0007BC5CF907;områdeID;unik ID for hvert flomareal som viser havnivået.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2090_Intervall1000År EAID_D2F6F696_59F9_4ff9_8929_0007BC5CF907;utgangsÅrHavstigning;angir hvilket år som er grunnlag for havnivåstigning. Verdien 2090 vil f.eks. si at havnivået vises slik det vil være i år 2090 med hensyn til havnivåstigningen.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2090_Intervall1000År EAID_D2F6F696_59F9_4ff9_8929_0007BC5CF907;kombinertInfo;kombinasjon av utgangsÅrHavstigning, flomintervall, tilleggHavnivå og tilenavnHøydemodell, for å finne polygoner med samme datagrunnlag.;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Stormflo2090_Intervall1000År EAID_E666A8F1_B67E_4d06_84D7_061C4A7C228A;grense;avgrensning av område;egenskap;20180601;Gyldig;Stormflo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo\Flomgrense