Administrative og statistiske inndelinger

Kartverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 6 av 6

Valgdistrikter produktspesifikasjon

Stortingsvalget i 2021 skal gjennomføres med de 19 valgdistriktene som er brukt tidligere år. Inndelingen tilsvarer i store trekk fylkesinndelingen fra 2017 da landet var delt i 19 fylker. Det er justert for kommunesammenslåinger og overføring av kommuner på tvers av valgdistriktsgrensene.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Valgdistrikter

Gyldig

20210701


Administrative enheter produktspesifikasjon

spesifikasjon av innholdet i leveransedatasettet administrative enheter

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter

Gyldig

4.2


Norges maritime grenser produktspesifikasjon

Datasettet viser Norges maritime grenser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser

Gyldig

20211115


Postnummerområder produktspesifikasjon

Postens inndeling av Norge i postområder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Postnummerområder

Gyldig

20180215


Statistiske enheter grunnkretser produktspesifikasjon

Datasettet viser grunnkretsinndelingen i Norge. Grunnkretser er stabile statistiske enheter som ble opprettet i samarbeid mellom kommunen og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser

Gyldig

1.5_20180115


Stemmekretser produktspesifikasjon

Datasettet for valgkretser viser kommunenes inndeling i stemmeområder i forbindelse med valg.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser

Gyldig

20210701