Administrative og statistiske inndelinger

Kartverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 7 av 7

Administrative enheter - fylker og kommuner produktspesifikasjon

inndeling av Norge i fylker og kommuner

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter - fylker og kommuner

Gyldig

20240101


Statistiske enheter grunnkretser produktspesifikasjon

Datamodell for Statistiske enheter grunnkretser. Datasettet viser grunnkretsinndelingen i Norge.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser

Gyldig

20240101


Valgdistrikter produktspesifikasjon

Stortingsvalget i 2021 skal gjennomføres med de 19 valgdistriktene som er brukt tidligere år. Inndelingen tilsvarer i store trekk fylkesinndelingen fra 2017 da landet var delt i 19 fylker. Det er justert for kommunesammenslåinger og overføring av kommuner på tvers av valgdistriktsgrensene.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Valgdistrikter

Gyldig

20210701


Norges maritime grenser produktspesifikasjon

Datasettet viser Norges maritime grenser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser

Gyldig

20211115


Postnummerområder produktspesifikasjon

Postens inndeling av Norge i postområder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Postnummerområder

Gyldig

20180215


Stemmekretser produktspesifikasjon

Datasettet for valgkretser viser kommunenes inndeling i stemmeområder i forbindelse med valg.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser

Gyldig

20210701


Stemmekretser produktspesifikasjon

Datamodell for stemmekretser. Stemmekretsene har som formål å være en hensiktsmessig inndeling av kommuner ved valg, bl.a. for at velgerne ikke skal få for stor avstand til valglokalet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Stemmekretser

Gyldig

20230701