GravstedKant

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

avgrensning av et gravsted
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense geometritype som representeres av en kurve Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve

Vis GravstedKant i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrenser GravstedKant 0..* Gravsted 1..2
arv subtype GravstedKant supertype GravplassSupertype