Kurve Curve

datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

geometritype som representerer en sekvens av posisjoner

Vis Kurve i NVDB Datakatalog