KulturminneGrense CulturalHeritageSiteBoundary

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

avgrensing av et kulturminne
delimitation of a cultural heritage site
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis KulturminneGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Kulturminne 1..2 avgrenser KulturminneGrense 0..*
arv subtype KulturminneGrense supertype GravplassSupertype