Kurve Curve

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Ukjent

geometritype som representerer en sekvens av posisjoner
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
målemetode metode som ligger til grunn for registreringen Målemetode 1..1
posisjonsnøyaktighet avvik fra en antatt korrekt posisjon DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Målemetode 1..1
DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy 0..1
Name Type English Description
målemetode Målemetode
posisjonsnøyaktighet DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy

Vis Kurve i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Målemetode 1 ..1
DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kurve supertype GM_CompositeCurve