FastmerkeType surveyControlStationType FMTYPE

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

informasjon om hva slags type punkt fastmerket består av
information on what type of point the survey control station consists of
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
boltType type bolt Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.10). BoltType (kodeliste) 1..1
materialeBolt type materiale som bolten består av Merknad:For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.11). MaterialeBolt (kodeliste) 1..1
fastmerkeUnderlag type underlag som fastmerke står i Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.13) FastmerkeUnderlag (kodeliste) 1..1
fastmerkeDiameter diameter i mm Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.12B). Integer 0..1
gravertTekst innskrift hvis tekst/tall/tegn er gravert eller på annen måte preget inn på fastmerke Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.11B). CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BOLTTYPE BoltType 2 1..1
MATERIALE MaterialeBolt 1 1..1
UNDERLAG FastmerkeUnderlag 2 1..1
FMDIM Integer 4 0..1
GRAVERT CharacterString 11 0..1
Name Type English Description
boltType BoltType boltType type of bolt Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.10).
materialeBolt MaterialeBolt materialBolt type of material of which the bolt is made Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.11).
fastmerkeUnderlag FastmerkeUnderlag surveyControlStationFoundation type of foundation where the survey control station is located Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.13)
fastmerkeDiameter Integer surveyControlStationDiameter diameter in med mer Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.12B).
gravertTekst CharacterString engravedText inscription if text/number/character is engraved, or otherwise imprinted on a survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.11B).

Vis FastmerkeType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
BoltType 1 ..1
MaterialeBolt 1 ..1
FastmerkeUnderlag 1 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1