BoltType BoltType BOLTTYPE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

type bolt Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.10).
type of bolt Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.10).
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bolt, uspesifisert type 1
Rør 2
Kamjern 3
Spiker 4
Varde 5
Kirkespir 6
Fabrikkpipe 7
Fyrlykt 8
Annet 9
Bolt, NGO-type 10
Bolt, SK-type 11
Bolt, firkant-type 12
Verdi Navn Beskrivelse
1 Bolt, uspesifisert type
2 Rør
3 Kamjern
4 Spiker
5 Varde
6 Kirkespir
7 Fabrikkpipe
8 Fyrlykt
9 Annet
10 Bolt, NGO-type
11 Bolt, SK-type
12 Bolt, firkant-type
Name Type Description Code value
Bolt, unspecified type <undefined> Bolt, unspecified type
Pipe <undefined> Pipe
??Deformed rebar?? <undefined> ??Deformed rebar??
Spikes <undefined> Spikes
Cairn <undefined> Cairn
Church steeple <undefined> Church steeple
Factory chimney <undefined> Factory chimney
Beacon light <undefined> Beacon light
Miscellaneous <undefined> Miscellaneous
Bolt, NGO type <undefined> Bolt, NGO type
Bolt, SK-type <undefined> Bolt, SK-type
Bolt, square type <undefined> Bolt, square type

Vis BoltType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1