MaterialeBolt MaterialBolt MATERIALE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

type materiale som bolten består av Merknad:For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.11).
type of material for the bolt ote: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.11).
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Messing 1
Stål 2
Jern 3
Kopper 4
Aluminium 5
Annet 6
Verdi Navn Beskrivelse
1 Messing
2 Stål
3 Jern
4 Kopper
5 Aluminium
6 Annet
Name Type Description Code value
Brass <undefined> Brass
Steel <undefined> Steel
Iron <undefined> Iron
Copper <undefined> Copper
Aluminiu <undefined> Aluminiu
Miscellaneous <undefined> Miscellaneous

Vis MaterialeBolt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1