RekkverksendeElement

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type TypeRekkverksende (kodeliste) 0..1
etableringsår DateTime 0..1
sikkerhetsklasse SikkerhetsklasseType (kodeliste) 0..1
energiabsorpsjon Energiabsorpsjon (kodeliste) 0..1
bevegelsesklasse Bevegelsesklasse (kodeliste) 0..1
skaderisiko Skaderisiko (kodeliste) 0..1
produktnavnTypegodkjenning ProduktnavnTypegodkjenningRekkverksende (kodeliste) 0..1
utbøyningsklasse Utboeyningsklasse (kodeliste) 0..1
FagmodellRekkverkElement
VU053PhysicalElement
Name Type English Description
type TypeRekkverksende
etableringsår DateTime
sikkerhetsklasse SikkerhetsklasseType
energiabsorpsjon Energiabsorpsjon
bevegelsesklasse Bevegelsesklasse
skaderisiko Skaderisiko
produktnavnTypegodkjenning ProduktnavnTypegodkjenningRekkverksende
utbøyningsklasse Utboeyningsklasse

Vis RekkverksendeElement i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeRekkverksende 0 ..1
DateTime 0 ..1
SikkerhetsklasseType 0 ..1
Energiabsorpsjon 0 ..1
Bevegelsesklasse 0 ..1
Skaderisiko 0 ..1
ProduktnavnTypegodkjenningRekkverksende 0 ..1
Utboeyningsklasse 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon rekkverksendeElement RekkverksendeElement 0..* Rekkverk
arv subtype RekkverksendeElement supertype FagmodellRekkverkElement