TypeRekkverksende

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type rekkverksavslutning/overgangselemet det er tale om
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Sideforankring Rekkverket forankres i sideterreng, mur, tunnelportal ol i full rekkverkshøyde. 5733
Sideforankring i fjellskjæring Rekkverket forankres i fjellskjæring i full rekkverkshøyde. 5723
Sideforankring i jordskjæring Rekkverket forankres i jordskjæring i full rekkverkshøyde. 5724
Sideforankring i mur Rekkverket forankres i mur i full rekkverkshøyde. 5725
Sideforankring i tunnelportal Rekkverket forankres i tunnelportal i full rekkverkshøyde. 5726
Sideforankring i naboelement Rekkverket forankres i naboelement i full rekkverkshøyde. 5727
Ettergivende Rekkverksende er konstruert slik at den gir etter/klapper sammen ved påkjøring. Type/produkt kan angis under egenskapstype 10724 5734
Nedføring i bakken uten utsvinging Rekkverket er forankret ned i bakken, men er ikke avbøyd sideveis 2458
Nedføring i bakken og utsvinget Rekkverket er forankret ned i bakken og avbøyd sideveis, men avsluttes innenfor vegens sikkerhetssone 2459
Avslutning i full høyde uten utsvingning Rekkverket avsluttes i full høyde med avrundings/avslutningselement. Rekkverket er ikke utsvingning sidevegs. Rekkverksende er ikke ettergivende. 5735
Avslutning i full høyde og utsvinget Rekkverket avsluttes i full høyde med avrundings/avslutningselement og er avbøyd sidevegs, men avsluttes innenfor vegens sikkerhetssone. Rekkverksende er ikke ettergivende. 13721
Rekkverk avsluttet utenfor sikkerhetssonen Rekkverk avbøyes og avsluttes utenfor vegens sikkerhetssone (Håndokb 231, kap. 4.3.1, måte 5) 13720
Avslutning i annet vegobjekt Rekkverket avsluttes/forankres i annet vegobjekt. 2460
Verdi Navn Beskrivelse
Sideforankring Rekkverket forankres i sideterreng, mur, tunnelportal ol i full rekkverkshøyde.
Sideforankring i fjellskjæring Rekkverket forankres i fjellskjæring i full rekkverkshøyde.
Sideforankring i jordskjæring Rekkverket forankres i jordskjæring i full rekkverkshøyde.
Sideforankring i mur Rekkverket forankres i mur i full rekkverkshøyde.
Sideforankring i tunnelportal Rekkverket forankres i tunnelportal i full rekkverkshøyde.
Sideforankring i naboelement Rekkverket forankres i naboelement i full rekkverkshøyde.
Ettergivende Rekkverksende er konstruert slik at den gir etter/klapper sammen ved påkjøring. Type/produkt kan angis under egenskapstype 10724
Nedføring i bakken uten utsvinging Rekkverket er forankret ned i bakken, men er ikke avbøyd sideveis
Nedføring i bakken og utsvinget Rekkverket er forankret ned i bakken og avbøyd sideveis, men avsluttes innenfor vegens sikkerhetssone
Avslutning i full høyde uten utsvingning Rekkverket avsluttes i full høyde med avrundings/avslutningselement. Rekkverket er ikke utsvingning sidevegs. Rekkverksende er ikke ettergivende.
Avslutning i full høyde og utsvinget Rekkverket avsluttes i full høyde med avrundings/avslutningselement og er avbøyd sidevegs, men avsluttes innenfor vegens sikkerhetssone. Rekkverksende er ikke ettergivende.
Rekkverk avsluttet utenfor sikkerhetssonen Rekkverk avbøyes og avsluttes utenfor vegens sikkerhetssone (Håndokb 231, kap. 4.3.1, måte 5)
Avslutning i annet vegobjekt Rekkverket avsluttes/forankres i annet vegobjekt.
Name Description Code value
Sideforankring
Sideforankring i fjellskjæring
Sideforankring i jordskjæring
Sideforankring i mur
Sideforankring i tunnelportal
Sideforankring i naboelement
Ettergivende
Nedføring i bakken uten utsvinging
Nedføring i bakken og utsvinget
Avslutning i full høyde uten utsvingning
Avslutning i full høyde og utsvinget
Rekkverk avsluttet utenfor sikkerhetssonen
Avslutning i annet vegobjekt

Vis TypeRekkverksende i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1