Skaderisiko

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir skaderisiko.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
A A 5717
B B 5718
Verdi Navn Beskrivelse
A A
B B
Name Description Code value
A
B

Vis Skaderisiko i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1