Bevegelsesklasse

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir bevegelsesklasse.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Z1 Z1 5708
Z2 Z2 5709
Z3 Z3 5710
Z4 Z4 5711
Verdi Navn Beskrivelse
Z1 Z1
Z2 Z2
Z3 Z3
Z4 Z4
Name Description Code value
Z1
Z2
Z3
Z4

Vis Bevegelsesklasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1