ProduktnavnTypegodkjenningRekkverksende 10724

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Refererer til produktnavn og typegodkjenning (samsvarsgodkjenning) for rekkverksender godkjent av Statens vegvesen. Se http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt. Aktuelt for ettergivende rekkverksender.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
ABC-Terminal - P2 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512254&method=alle&produkttype=12622 17321
ABC-Terminal - P3 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512257&method=alle&produkttype=12622 17320
ABC-Terminal - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512261&method=alle&produkttype=12622 17319
ESPEN - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=511712&method=alle&produkttype=12622 17322
Euro ET - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=511735&method=alle&produkttype=12622 17323
MCG-TE-P4 - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=974999&method=alle&produkttype=12622 17324
Primus P2 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512362&method=alle&produkttype=12622 17325
SafeEnd - P2 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1414206&method=alle&produkttype=12622 18507
SafeEnd - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=694845&method=alle&produkttype=12622 17326
SafeEnd 80T-NO - Tunnel Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1975435&method=alle&produkttype=12622 18510
SMA T1 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2690011&method=alle&produkttype=12622 20343
SMA T2 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1093849&method=alle&produkttype=12622 18508
SMA T4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1093697&method=alle&produkttype=12622 18509
Trend DS - P2 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512348&method=alle&produkttype=12622 17327
Trend DS - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512349&method=alle&produkttype=12622 17328
Trend SS - P2 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512327&method=alle&produkttype=12622 17330
Trend SS - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512330&method=alle&produkttype=12622 17329
XT 110 - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512292&method=alle&produkttype=12622 17331
XTD 110 - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512295&method=alle&produkttype=12622 17332
ZT1 - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=627947&method=alle&produkttype=12622 17333
ZT2 - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=576154&method=alle&produkttype=12622 17334
Verdi Navn Beskrivelse
ABC-Terminal - P2 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512254&method=alle&produkttype=12622
ABC-Terminal - P3 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512257&method=alle&produkttype=12622
ABC-Terminal - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512261&method=alle&produkttype=12622
ESPEN - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=511712&method=alle&produkttype=12622
Euro ET - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=511735&method=alle&produkttype=12622
MCG-TE-P4 - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=974999&method=alle&produkttype=12622
Primus P2 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512362&method=alle&produkttype=12622
SafeEnd - P2 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1414206&method=alle&produkttype=12622
SafeEnd - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=694845&method=alle&produkttype=12622
SafeEnd 80T-NO - Tunnel Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1975435&method=alle&produkttype=12622
SMA T1 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=2690011&method=alle&produkttype=12622
SMA T2 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1093849&method=alle&produkttype=12622
SMA T4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=1093697&method=alle&produkttype=12622
Trend DS - P2 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512348&method=alle&produkttype=12622
Trend DS - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512349&method=alle&produkttype=12622
Trend SS - P2 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512327&method=alle&produkttype=12622
Trend SS - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512330&method=alle&produkttype=12622
XT 110 - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512292&method=alle&produkttype=12622
XTD 110 - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=512295&method=alle&produkttype=12622
ZT1 - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=627947&method=alle&produkttype=12622
ZT2 - P4 Mer informasjon om produkt finnes på vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=576154&method=alle&produkttype=12622
Name Description Code value
ABC-Terminal - P2
ABC-Terminal - P3
ABC-Terminal - P4
ESPEN - P4
Euro ET - P4
MCG-TE-P4 - P4
Primus P2
SafeEnd - P2
SafeEnd - P4
SafeEnd 80T-NO - Tunnel
SMA T1
SMA T2
SMA T4
Trend DS - P2
Trend DS - P4
Trend SS - P2
Trend SS - P4
XT 110 - P4
XTD 110 - P4
ZT1 - P4
ZT2 - P4

Vis ProduktnavnTypegodkjenningRekkverksende i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1