SikkerhetsklasseType

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Navn Beskrivelse Kodeverdi
P1 p1
P2 p2
P3 p3
P4 p4
Verdi Navn Beskrivelse
P1
P2
P3
P4
Name Description Code value
P1
P2
P3
P4

Vis SikkerhetsklasseType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1