BeitelagFellesOmr GrazingCooperativeCommonArea

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

areal som benyttes av to eller flere beitelag, det vil si der beitelag overlapper hverandre
area which is used by two or more grazing cooperatives, that is, where grazing cooperative areas overlap
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon temakode Punkt 0..1
organisasjonsnummer organisasjonsnummer fra Brønnøysund-registeret Integer 1..5
utmarkbeiteDyreslag spesifikasjon av hvilket dyreslag som beiter innenfor et område CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
ORGNR Integer 1..5
UB_DYRESL CharacterString 30 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
organisasjonsnummer Integer organisationNumber organisation number from the Brønnøysund Register Centre
utmarkbeiteDyreslag CharacterString roughGrazingLivestockType specification of which type of livestock grazes within an area

Vis BeitelagFellesOmr i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Integer 1 ..5
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon BeitelagFellesOmr 1..2 avgrensning BeitelagFellesGr 0..*
assosiasjon Beitelag 2..* fellesområde BeitelagFellesOmr 1..*