Beite

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: fagområdet "Beitebruk i utmark" dekker grenser for besetning og beitelag, samt beitetekniske innretninger for utmarksbeite for sau, geit, storfe og hest.

Viser treff 1 - 2 av 2

Beite-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter grenser for besetning og beitelag, samt beitetekniske innretninger for utmarksbeite for sau, geit, storfe og hest. Spesifikasjonen omfatter områder beitelaget til vanlig benytter som beiteareal., ikke de formelle (slik som beiterettighetsgrenser mv.)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0

Tilbaketrukket

4.0