Beitelag GrazingCooperative

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

areal som benyttes av et beitelag Merknad: Beitelaget kan være delt i flere mindre områder.
area which is used by a grazing cooperative
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon temakode Punkt 0..1
organisasjonsnummer Integer 1..1
utmarkbeiteDyreslag spesifikasjon av hvilket dyreslag som beiter innenfor et område CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
ORGNR Integer 1..1
UB_DYRESL CharacterString 30 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
organisasjonsnummer Integer organisationNumber
utmarkbeiteDyreslag CharacterString roughGrazingLivestockType specification of which type of livestock grazes within an area

Vis Beitelag i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Beitelag 2 fiktivavgrensning BeitelagFiktGr 0..*
assosiasjon Beitelag 1 innretning BeiteTekniskInnretning 0..*
assosiasjon Beitelag 2..* fellesområde BeitelagFellesOmr 1..*
assosiasjon Beitelag 1..2 avgrensning BeitelagGr 0..*
assosiasjon Beitelag 1 besetning Beitebesetning 1..*