Drivstofftilkobling

objekttype

Geovekst Gyldig

mulighet for fylling av drivstoff på kaia
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
drivstofftype type drivstoff Drivstofftype (kodeliste) 1..1
høydereferanse høydereferanse til kartobjektet Høydereferanse (kodeliste) 1..1
kapasitet kapasitet til fylling av drivstoff angitt i antall m3/time Real 0..1
posisjon posisjon Punkt 1..1
tilkoblingstype type drivstofftilkobling DrivstoffTilkoblingstype (kodeliste) 1..1
ObjektIdGenerell
objektId Unik identisfisering av det enkelte objekt på kaia i form av URL, nummer, navn eller annet CharacterString 0..1
KaiobjektGenerell
kaiident Tekst i form av URL, nummer, navn eller annet som unikt definerer den aktuelle kaia innenfor den aktuelle havna. Denne egenskapen må ligge på alle geografiske objekter som tilhører kaia. CharacterString 1..1
kainavn Navn på kaien. Kan brukes til å angi navn på større kaiområde som inneholder flere kaifronter med hver sine identer. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTID CharacterString 25 0..1
KAIIDENT CharacterString 25 1..1
KAINAVN CharacterString 50 0..1
Drivstofftype 1..1
Høydereferanse 1..1
KAPASITET Real 0..1
Punkt 1..1
DRIVSTOFFTILKOBLINGSTYPE DrivstoffTilkoblingstype 1..1
Name Type English Description
objektId CharacterString
kaiident CharacterString
kainavn CharacterString
drivstofftype Drivstofftype
høydereferanse Høydereferanse
kapasitet Real
posisjon Punkt
tilkoblingstype DrivstoffTilkoblingstype

Vis Drivstofftilkobling i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Drivstofftype 1 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Real 0 ..1
Punkt 1 ..1
DrivstoffTilkoblingstype 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Drivstofftilkobling supertype ObjektIdGenerell