DrivstoffTilkoblingstype Type DRIVSTOFFTILKOBLINGSTYPE

kodeliste

Geovekst Gyldig

fast eller mobilt tilkoblingspunkt for drivstoff
Navn Beskrivelse Kodeverdi
fast Fast driffstoffpumpe eller annen type fast tilkoblingspunkt fast
mobil Mobilt drivstoffpunkt i form av tankbil e.l. For mobile tilkoblingspunkt er det vanskelig/meningsløst å stedfeste punktet nøyaktig. Punktet plasseres da på et passelig representativt punkt og gis en kvalitetskode som angir stor usikkerhet i innmåling. mobil
Verdi Navn Beskrivelse
fast Fast driffstoffpumpe eller annen type fast tilkoblingspunkt
mobil Mobilt drivstoffpunkt i form av tankbil e.l. For mobile tilkoblingspunkt er det vanskelig/meningsløst å stedfeste punktet nøyaktig. Punktet plasseres da på et passelig representativt punkt og gis en kvalitetskode som angir stor usikkerhet i innmåling.
Name Description Code value
fast
mobil

Vis DrivstoffTilkoblingstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1