Drivstofftype Type DRIVSTOFFTYPE

kodeliste

Geovekst Gyldig

Angir hvilke typer drivstoff som kan fylles
Navn Beskrivelse Kodeverdi
annen mulighet for å fylle annen type drivstoff. Angi ved bruk av informasjonsegenskapen. annen
bensin mulighet for å fylle bensin bensin
bensinDiesel mulighet for å fylle bensin og diesel bensinDiesel
diesel mulighet for å fylle diesel diesel
LNG mulighet for å fylle LNG LNG
Verdi Navn Beskrivelse
annen mulighet for å fylle annen type drivstoff. Angi ved bruk av informasjonsegenskapen.
bensin mulighet for å fylle bensin
bensinDiesel mulighet for å fylle bensin og diesel
diesel mulighet for å fylle diesel
LNG mulighet for å fylle LNG
Name Description Code value
annen
bensin
bensinDiesel
diesel
LNG

Vis Drivstofftype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1