BeiteTekniskInnretning GrazingTechnicalInstallation

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

byggverk, veier og anlegg som brukes og vedlikeholdes av beitelagene for deres bruk av beiteområdene
buildings, roads and facilities which are used and maintained by the grazing cooperatives for their use of the grazing areas
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
utmarkbeiteAnleggstype spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite UtmarkbeiteAnleggstype (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 0..1
Kurve Kurve 0..1
Punkt Punkt 0..1
UB_ANL_TYP UtmarkbeiteAnleggstype 2 1..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object
posisjon Punkt position location where the object exists
utmarkbeiteAnleggstype UtmarkbeiteAnleggstype roughGrazingFacilityType specification of the type of technical facility established in connection with rough grazing

Vis BeiteTekniskInnretning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Kurve 0 ..1
Punkt 0 ..1
UtmarkbeiteAnleggstype 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Beitelag 1 innretning BeiteTekniskInnretning 0..*
assosiasjon BeiteTekniskInnretning 1..2 avgrensning BeiteTekniskInnretningGr 0..*