UtmarkbeiteAnleggstype UB_ANL_TYP

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Sperregjerde, permanent 1
Sperregjerde, midlertidig 2
Beitehage 3
Fangearm 4
Bro 5
Reindriftsvei 6
Båttransport for rein 7
Reindriftsanlegg generelt 8
Merkegjerde 10
Skille/opplastingsgjerde rein 11
Kombinert gjerde (merk/slakt) 12
Feltslakteanlegg 13
Mobilt arbeidsgjerde 14
Bolig for reindriftsutøver 15
Gjeterbu / -hytte, varmestue 16
Mye brukt teltplass 17
Gamme 18
Naust/lager 19
Drifteveg, gangveg 20
Drifteveg, kjøreveg 21
Samle- / skillekve 22
Grøfta myr 23
Kai / brygge 25
Ferist 26
Salteplass 27
Forebygning mot skorfeste 28
Kryssingspunkt i sperregjerde 29
Sankefelle 30
Verdi Navn Beskrivelse
1 Sperregjerde, permanent
2 Sperregjerde, midlertidig
3 Beitehage
4 Fangearm
5 Bro
6 Reindriftsvei
7 Båttransport for rein
8 Reindriftsanlegg generelt
10 Merkegjerde
11 Skille/opplastingsgjerde rein
12 Kombinert gjerde (merk/slakt)
13 Feltslakteanlegg
14 Mobilt arbeidsgjerde
15 Bolig for reindriftsutøver
16 Gjeterbu / -hytte, varmestue
17 Mye brukt teltplass
18 Gamme
19 Naust/lager
20 Drifteveg, gangveg
21 Drifteveg, kjøreveg
22 Samle- / skillekve
23 Grøfta myr
25 Kai / brygge
26 Ferist
27 Salteplass
28 Forebygning mot skorfeste
29 Kryssingspunkt i sperregjerde
30 Sankefelle
Name Type Description Code value
??Cordoning fence, permanent <undefined> ??Cordoning fence, permanent
Temporary cordoning fence <undefined> Temporary cordoning fence
Grazing field <undefined> Grazing field
Capture arm?? <undefined> Capture arm??
Bridge <undefined> Bridge
Reindeer ??husbandry road <undefined> Reindeer ??husbandry road
Boat transportation for reindeer <undefined> Boat transportation for reindeer
Reindeer facility in general <undefined> Reindeer facility in general
Branding/tagging fence <undefined> Branding/tagging fence
Separation/loading fence for reindeer <undefined> Separation/loading fence for reindeer
Combined fence (marking/slaughtering) <undefined> Combined fence (marking/slaughtering)
Field slaughtering facility <undefined> Field slaughtering facility
Mobile work fence <undefined> Mobile work fence
House for reindeer herders <undefined> House for reindeer herders
Shepherd's shed/cabin, warming hut <undefined> Shepherd's shed/cabin, warming hut
Much used tent site <undefined> Much used tent site
Turf hut <undefined> Turf hut
Boathouse/storeroom <undefined> Boathouse/storeroom
Drove road, footpath <undefined> Drove road, footpath
Drove road, driving route <undefined> Drove road, driving route
Collecting / separating pen <undefined> Collecting / separating pen
Marsh with drainage ditches <undefined> Marsh with drainage ditches
??Quay/Pier / wharf <undefined> ??Quay/Pier / wharf
CattleGrating <undefined> CattleGrating
??Salting place / Salt lick <undefined> ??Salting place / Salt lick
Structure erected to prevent (animals) getting stuck (in the mountains) <undefined> Structure erected to prevent (animals) getting stuck (in the mountains)
Crossing point in cordoning fence <undefined> Crossing point in cordoning fence
??Gathering/Collecting trap <undefined> ??Gathering/Collecting trap

Vis UtmarkbeiteAnleggstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1