KulturminneSikringssone CulturalHeritageSiteProtectionZone

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

områder som er avgrenset gjennom fredninger etter Kulturminneloven §§ 6 og 19 Merknad: Dvs. en fredet sone som omgir selve kulturminnet, men som ikke trenger å ha særskilte kulturhistoriske kvaliteter utover dette.
areas which are delimited through preservation in accordance with Sections 6 and 19 of the Cultural Heritage Act
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists

Vis KulturminneSikringssone i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon KulturminneSikringssone 1..2 avgrenser KulturminneSikringssoneGr 0..*
arv subtype KulturminneSikringssone supertype GravplassSupertype