Havneanlegg

objekttype

Geovekst Gyldig

Med havneanlegg menes arealer, bygninger, innretninger og annen infrastruktur som brukes i havnevirksomhet eller havneformål. Herunder: kaier, terminalbygninger, laste-, losse- og omlastningsinnretninger og lager- og administrasjonsbygninger.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
eier Eier av havneanlegget. CharacterString 0..1
eierskap Felt for å angi type eierskap. Eierskap 1..*
forvaltesAv Felt for å angi hvem havneanlegget forvaltes av. CharacterString 0..1
ISPSHavneanlegg Egenskaper spesifikke for ISPSHavneanlegg. ISPSHavneanlegg 0..1
område Polygon som viser geografisk utstrekning. Flate 1..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt for området. Punkt 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
EIER CharacterString 50 0..1
EIERSKAP Eierskap 50 1..*
FORVALTESAV CharacterString 50 0..1
ISPSHAVNEANLEGG ISPSHavneanlegg 100 0..1
Flate 1..1
Punkt 0..1
Name Type English Description
eier CharacterString owner Owner of the Port Facility.
eierskap Eierskap typeOfOwnership Specifies type of ownership.
forvaltesAv CharacterString managedBy Who the port facility is operated or managed by.
ISPSHavneanlegg ISPSHavneanlegg ISPS Properties specific to ISPS Port Facilities.
område Flate polygon Polygon showing the geographical extent.
posisjon Punkt point Optional point of representation.

Vis Havneanlegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
Eierskap 1 ..*
CharacterString 0 ..1
ISPSHavneanlegg 0 ..1
Flate 1 ..1
Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning HavneanleggGrense 0..* Havneanlegg
arv subtype Havneanlegg supertype HavneanleggId