Eierskap EIERSKAP

kodeliste

Geovekst Gyldig

Angir type eierskap.

Vis Eierskap i NVDB Datakatalog