MidtLinje MidtLine

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

senterlinje av elven
centre line of river MidtLinje brukes til 1D flomsoneprosjekt
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 0..1
midtLinjeID MidtLinjens ID Integer 0..1
førsteDigitaliseringsDato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Date 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Målemetode og nøyaktighet Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Legges inn usikkerheten i prosjektet i cm Integer 0..1
FlomsoneID
flomsoneID flomsonekartprosjektets ID nr CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FLOMSONEID CharacterString 12 1..1
Kurve 0..1
MIDTLINJEID Integer 1 0..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO Date 0..1
Posisjonskvalitet 0..1
Name Type English Description
flomsoneID CharacterString
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object
midtLinjeID Integer
førsteDigitaliseringsDato Date
kvalitet Posisjonskvalitet

Vis MidtLinje i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 0 ..1
Integer 0 ..1
Date 0 ..1
Posisjonskvalitet 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype MidtLinje supertype FlomsoneID