Posisjonskvalitet KVALITET

datatype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Legges inn usikkerheten i prosjektet i cm Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Målemetode 1..1
NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
MålemetodeHøyde 0..1
H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Name Type English Description
målemetode Målemetode
nøyaktighet Integer
målemetodeHøyde MålemetodeHøyde
nøyaktighetHøyde Integer

Vis Posisjonskvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Målemetode 1 ..1
Integer 0 ..1
MålemetodeHøyde 0 ..1
Integer 0 ..1
Navn Beskrivelse
Betinget målemetodeHøyde /* dersom en ønsker å registerere målemetode for høyde og denne er annerledes en målemetode grunnriss, så skal målemetodeHøyde brukes */
Betinget nøyaktighetHøyde /* dersom en ønsker å registerere nøyaktighets for høyde og denne er annerledes en nøyaktighet grunnriss, så skal nøyaktighetHøyde brukes */