NVEFellesegenskaperProfiler

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper generelle egenskaper som knyttes til profiler
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
tverrprofilNummer nummer på tverrprofil CharacterString 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Målemetode og nøyaktighet, NøyaktighetHøyde Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Legges inn usikkerheten i prosjektet i cm Integer 0..1
høydeReferanse Høydereferanse (NN2000 eller NN1954) Høydereferansesystem (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
TVERRPROFILNUMMER CharacterString 4 0..1
KVALITET Posisjonskvalitet 0..1
Høydereferansesystem 0..1
Name Type English Description
tverrprofilNummer CharacterString
kvalitet Posisjonskvalitet
høydeReferanse Høydereferansesystem

Vis NVEFellesegenskaperProfiler i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
Posisjonskvalitet 0 ..1
Høydereferansesystem 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype FlomHøydekontur supertype NVEFellesegenskaperProfiler
arv subtype Tverrprofillinje supertype NVEFellesegenskaperProfiler