GjennomkjøringForbudt 913

objekttype

Kartverket Utkast

Angir start av strekning eller et område med gjennomkjøring forbudt. Hvor det er forbudt å kjøre til angis med et assosiert GjennomkjøringForbudtTil-objekt. Kjørende kan ikke passere mellom et GjennomkjøringForbudt-punkt og et tilhørende GjennomkjøringForbudtTil-punkt uten planlagt stopp mellom dem.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
gjelderFor Angir hva slags kjøretøy det er gjennomkjøring forbudt for GjelderFor (kodeliste) 0..1
merknad Gir merknad knyttet til gjennomkjøring forbudt. CharacterString 0..1
retning Angir hvilken retning gjennomkjøring forbudt gjelder. Retning (kodeliste) 1..1
gjelderUkedag Gjennomkjøring forbudt gjelder kun angitt ukedag. GjelderUkedag (kodeliste) 1..1
unntakForBuss Verdi settes til True/Ja dersom gjennomkjøring forbudt ikke gjelder buss Boolean 1..1
unntakForTaxi Verdi settes til True/Ja dersom gjennomkjøring forbudt ikke gjelder taxi Boolean 1..1
unntakForMoped Verdi settes til True/Ja dersom gjennomkjøring forbudt ikke gjelder moped Boolean 1..1
unntakForMotorsykkel Verdi settes til True/Ja dersom gjennomkjøring forbudt ikke gjelder motorsykkel Boolean 1..1
unntakForTraktor Verdi settes til True/Ja dersom gjennomkjøring forbudt ikke gjelder traktor Boolean 1..1
posisjon Angivelse av objektetsposisjon. Plasseres ved start av gjennomkjøring forbudt (ved gjennomkjøring forbudt skilt) GM_Point 1..1
gjelderHverdagerULørdagFraKl angir tidspunkt for når gjennomkjøring forbudt gjelder fra. Merknad: Om gjennomkjøring forbudt gjelder generelt angis ingen verdi Time 0..1
gjelderHverdagerULørdagTilKl angir tidspunkt for når gjennomkjøring forbudt gjelder til. Merknad: Om gjennomkjøring forbudt gjelder generelt angis ingen verdi Time 0..1
gjelderLørdagFraKl angir tidspunkt for når gjennomkjøring forbudt gjelder fra. Merknad: Om gjennomkjøring forbudt gjelder generelt angis ingen verdi Time 0..1
gjelderLørdagTilKl angir tidspunkt for når gjennomkjøring forbudt gjelder til. Merknad: Om gjennomkjøring forbudt gjelder generelt angis ingen verdi Time 0..1
gjelderSøndagFraKl angir tidspunkt for når gjennomkjøring forbudt gjelder fra. Merknad: Om gjennomkjøring forbudt gjelder generelt angis ingen verdi Time 0..1
gjelderSøndagTilKl angir tidspunkt for når gjennomkjøring forbudt gjelder til. Merknad: Om gjennomkjøring forbudt gjelder generelt angis ingen verdi Time 0..1
SOSI_Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel:http://register.geonorge.no/navnerom/https-data-geonorge-no-sosi-stedsnavn/e696eb95-9a00-42fe-ab28-3ec6272c9108 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
GJELDERFOR GjelderFor 30 0..1
MERKNAD CharacterString 250 0..1
RETNING Retning 20 1..1
GJELDERUKEDAG GjelderUkedag 20 1..1
UNNTAKFORBUSS Boolean 1..1
UNNTAKFORTAXI Boolean 1..1
UNNTAKFORMOPED Boolean 1..1
UNNTAKFORMOTORSYKKEL Boolean 1..1
UNNTAKFORTRAKTOR Boolean 1..1
GM_Point 1..1
GJELDERHVERDAGERULØRDAGFRAKL Time 0..1
GJELDERHVERDAGERULØRDAGTILKL Time 0..1
GJELDERLØRDAGFRAKL Time 0..1
GJELDERLØRDAGTILKL Time 0..1
GJELDERSØNDAGFRAKL Time 0..1
GJELDERSØNDAGTILKL Time 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime
gjelderFor GjelderFor 12563
merknad CharacterString 11217
retning Retning
gjelderUkedag GjelderUkedag
unntakForBuss Boolean
unntakForTaxi Boolean
unntakForMoped Boolean
unntakForMotorsykkel Boolean
unntakForTraktor Boolean
posisjon GM_Point
gjelderHverdagerULørdagFraKl Time
gjelderHverdagerULørdagTilKl Time
gjelderLørdagFraKl Time
gjelderLørdagTilKl Time
gjelderSøndagFraKl Time
gjelderSøndagTilKl Time

Vis GjennomkjøringForbudt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
12563 GjelderFor 0 ..1
11217 CharacterString 0 ..1
12634 Retning 1 ..1
12649 GjelderUkedag 1 ..1
12635 Boolean 1 ..1
12636 Boolean 1 ..1
12637 Boolean 1 ..1
12638 Boolean 1 ..1
12639 Boolean 1 ..1
GM_Point 1 ..1
12640 Time 0 ..1
12641 Time 0 ..1
12642 Time 0 ..1
12643 Time 0 ..1
12644 Time 0 ..1
12645 Time 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon GjennomkjøringForbudt gjennomkjøringForbudtTil GjennomkjøringForbudtTil 0..*
arv subtype GjennomkjøringForbudt supertype SOSI_Fellesegenskaper