SOSI_Fellesegenskaper

objekttype

Kartverket Utkast

abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel:http://register.geonorge.no/navnerom/https-data-geonorge-no-sosi-stedsnavn/e696eb95-9a00-42fe-ab28-3ec6272c9108 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon
oppdateringsdato DateTime

Vis SOSI_Fellesegenskaper i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Identifikasjon 1 ..1
DateTime 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Landbruksvegklasse supertype SOSI_Fellesegenskaper
arv subtype GjennomkjøringForbudt supertype SOSI_Fellesegenskaper
arv subtype GjennomkjøringForbudtTil supertype SOSI_Fellesegenskaper
arv subtype Serviceveg supertype SOSI_Fellesegenskaper
arv subtype Fartsgrense supertype SOSI_Fellesegenskaper
arv subtype Trafikkreguleringer supertype SOSI_Fellesegenskaper
arv subtype FartsgrenseVariabel supertype SOSI_Fellesegenskaper
arv subtype Vegsperring supertype SOSI_Fellesegenskaper
arv subtype Svingerestriksjon supertype SOSI_Fellesegenskaper
arv subtype VærutsattVeg supertype SOSI_Fellesegenskaper
arv subtype TillattKjøreretning supertype SOSI_Fellesegenskaper
arv subtype Gågatereguleringer supertype SOSI_Fellesegenskaper
arv subtype Beredskapsveg supertype SOSI_Fellesegenskaper
arv subtype Ferjesamband supertype SOSI_Fellesegenskaper
arv subtype Jernbanekryssing supertype SOSI_Fellesegenskaper
arv subtype Høydebegrensning supertype SOSI_Fellesegenskaper
arv subtype Motorveg supertype SOSI_Fellesegenskaper
arv subtype FunksjonellVegklasse supertype SOSI_Fellesegenskaper
arv subtype SOSI_Objekt_veglenke supertype SOSI_Fellesegenskaper