Søket gav 6 treff

Ledningsdata AsBuilt produktspesifikasjon

Spesifikasjonen skal beskrive hvilke objekter og egenskaper som skal kunne utveksles i leveranse av as-built ledningsdata fra utførende/entreprenør til oppdragsgiver (ledningseier).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata AsBuilt

Eier: Norsk Vann

Gyldig

2.2


Ledningsdata for eksisterende anlegg produktspesifikasjon

Spesifikasjonen skal beskrive hvilke objekter og egenskaper som skal kunne utveksles i leveranse av data for eksisterende ledningsnett fra ledningseier til rådgiver/konsulent.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for eksisterende anlegg

Eier: Norsk Vann

Gyldig

2.2


Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg produktspesifikasjon

Spesifikasjonen skal beskrive hvilke objekter og egenskaper som skal kunne utveksles i leveranse av data for prosjektert og eksisterende ledningsnett fra rådgiver/konsulent til utførende.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Ledningsdata for prosjektering og eksisterende anlegg

Eier: Norsk Vann

Gyldig

2.2


Innmålt geometri for anlegg som bygges produktspesifikasjon

Spesifikasjonen skal beskrive hvilke objekter og egenskaper som skal kunne utveksles i leveranse av innmålingsdata fra landmåler til Norsk Vann spesifisert dataflytløsning.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Innmålt geometri for anlegg som bygges

Eier: Norsk Vann

Gyldig

2.2


Anlegg som skal måles inn og stikningsdata produktspesifikasjon

Spesifikasjonen skal beskrive hvilke VA-relaterte objekter og egenskaper som skal kunne utveksles i leveranse av data fra rådgiver/konsulent til landmåler: * Nøkkelegenskaper for anlegg som skal bygges og/eller måles inn. * Stikningsdata for anlegg/traseer som skal bygges.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Anlegg som skal måles inn og stikningsdata

Eier: Norsk Vann

Gyldig

2.2


Test produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norsk Vann\Test

Eier: Norsk Vann

gyldig

1.0