Luftfart

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) 1.0

pakke

Beskrivelse: fagområdet Luftfart består av underområdene Luftfartshinder og Lufthavn

Viser treff 1 - 2 av 2

Luftfartshinder pakke

standarden vil gi muligheter for effektiv og samordnet lagring, utveksling og presentasjon av luftfartshindre

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Luftfart\Luftfartshinder

1.0


Lufthavn pakke

databeskrivelse Lufthavn beskriver geografiske data omkring lufthavner, tekniske installasjoner og andre anlegg som er særegent for en lufthavn. Dataene vil i tillegg til andre data som inngår i teknisk kartverk, bli benyttet for produksjon av nødvendig kartverk over lufthavnene. Dataene skal også benyttes i planlegging/prosjektering av nyanlegg og forvaltning/drift/vedlikehold av eksisterende anlegg

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Luftfart\Lufthavn

1.0