Luftfartshinder

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) 1.0

pakke

Beskrivelse: standarden vil gi muligheter for effektiv og samordnet lagring, utveksling og presentasjon av luftfartshindre

Viser treff 1 - 2 av 2

Luftfartshinder-4.5 fagområdestandard

standarden omfatter alle objekter som kan være luftfartshindre. Luftfartshindre defineres i flere regelverk, generelt for hele landet gjelder forskrift om rapportering og registrering av luftfartshindre (BSL-E 2-1) som sier at alle objekter som er 15 m og høyere utenfor tett bebyggelse og 30 m og høyere innenfor tett bebyggelse skal være registrert. I tillegg gjelder annet regelverk nær flyplasser, dette er beskrevet i ICAO annex 14 kapitel 4 og appendix 6, ICAO annex 15 kapitel 10 og appendix 8 samt PANS-OPS (Prosedyre for flynavigasjon og instrumentlanding)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Luftfart\Luftfartshinder\Luftfartshinder-4.5

Erstattet

4.5


Luftfartshinder-4.5.1 fagområdestandard

standarden omfatter alle objekter som kan være luftfartshindre. Luftfartshindre defineres i flere regelverk, generelt for hele landet gjelder forskrift om rapportering og registrering av luftfartshindre (BSL-E 2-1) som sier at alle objekter som er 15 m og høyere utenfor tett bebyggelse og 30 m og høyere innenfor tett bebyggelse skal være registrert. I tillegg gjelder annet regelverk nær flyplasser, dette er beskrevet i ICAO annex 14 kapitel 4 og appendix 6, ICAO annex 15 kapitel 10 og appendix 8 samt PANS-OPS (Prosedyre for flynavigasjon og instrumentlanding)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Luftfart\Luftfartshinder\Luftfartshinder-4.5.1

Gyldig

4.5.1